یاس دانلود | دانلود بازی و نرم افزار

امام باقر (ع): بر شما باد به صدقه دادن، صدقه را صبح زود بدهید، همانا (صدقه) روی ابلیس را سیاه می کند.

Fatal error: Out of memory (allocated 1462251520) (tried to allocate 20480 bytes) in /home/yasdl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1889