یاس دانلود | دانلود نرم افزار و بازی

امام حسین (ع): فرزندم! بپرهـيز از سـتم بر كسى كه غير از خدا ياورى در مقابل تو ندارد.
مختار
چیزی پیدا نشد