یاس دانلود | دانلود نرم افزار و بازی

امام حسین (ع): براى مؤمن شایسته نیست که ببیند کسى خدا را معصیت مى کند و از آن جلوگیرى و نهى نکند.
مختار
چیزی پیدا نشد