یاس دانلود | دانلود نرم افزار و بازی

فرمود: همانا خداوند متعال تمامى گناهان بندگانش را مى آمرزد و از كسى باكى نخواهد داشت.
مختار
چیزی پیدا نشد