یاس دانلود | دانلود نرم افزار و بازی

امام على (ع): سه چیز ، بلغم را از میان مى بَرَد و حافظه را افزون مى کند: مسواک زدن ، روزه گرفتن و قرائت قرآن .
چیزی پیدا نشد