یاس دانلود | دانلود نرم افزار و بازی

امام علی (ع): کسی که از حفظ راز خود ناتوان باشد، در حفظ اسرار دیگران ناتوان تر خواهد بود.
چیزی پیدا نشد